Palvelut

Luoti Oy tarjoaa palveluita seuraavilta oikeudenaloilta:

Lapsioikeus eli lapsen tapaamis-, huolto- ja elatusapuasiat

lapsen vanhemmalle: avustaminen lapsen ja vanhemman tapaamisia, lapsen elatusapua ja lapsen huoltoa ja asumista koskevissa erimielisyyksissä (sovintoneuvottelut, asiantuntija-avusteinen sovittelu tuomioistuimessa, tuomioistuinsovittelu, oikeudenkäynnit).

Rikosasiat ja lähestymiskieltoasiat

rikosten asianomistajille (uhreille): avustaminen poliisikuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä, toimiminen alaikäisen edunvalvojana rikosprosessissa.

rikoksista epäillyille ja syytetyille: avustaminen poliisikuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä.

lähestymiskiellon hakijoille: avustaminen lähestymiskieltohakemuksen laatimisessa ja oikeudenkäynnissä.

Työoikeudelliset asiat

työntekijöille, joiden työsuhde tai virkasuhde on päätetty laittomasti: korvausten vaatiminen entiseltä työnantajalta sovintoneuvotteluissa ja/tai oikeudenkäynnissä.

Ulkomaalaisasiat

ulkomaalaisille ja ulkomaalaistaustaisille: valitusten laatiminen hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle Maahanmuuttoviraston kielteisistä päätöksistä koskien oleskelulupaa tai kansalaisuutta.

Vahingonkorvaus­oikeudelliset asiat

vahinkoa kärsineille, jotka haluavat vaatia taloudellista vahingonkorvausta: sovintoneuvottelut ja oikeudenkäynnit.

Yhteiskunnallisten yritysten asiat

yhteiskunnallisen yrityksen perustamista harkitseville sekä jo toiminnassa oleville yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen muuttamisesta yhteiskunnalliseksi yritykseksi: konsultointi yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä yleensä ja tarpeellisista  yhtiöjärjestyksen määräyksistä erityisesti.

Työskentelykielet

Palvelemme kaikenkielisiä asiakkaita. Työkielinä käytämme suomea ja englantia. Tarvittaessa käytämme tulkkaus- ja käännöspalveluita.