Miksi valita Luoti

Erikoistuminen ja asiakaskeskeisyys

Keskitymme hoitamaan toimeksiantoja tietyiltä oikeudenaloilta (rikosoikeus ja lähestymiskieltoasiat, lapsioikeus, työoikeus, ulkomaalaisoikeus ja vahingonkorvausoikeus) sekä yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvään konsultointiin. Erikoistuminen takaa syvällisen osaamisen toimeksiantojen hoitamisessa. 

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että pidämme kiinni sovituista asioista. Asiakasta arvostava, asiantunteva ja aktiivinen työskentelytapa on olennainen osa kaikkea toimintaamme.

Käytännön työssä panostamme helppoon tavoitettavuuteen, nopeuteen ja erinomaiseen asiakaspalveluun. Asiointi kanssamme on avointa ja ymmärrettävää. Tavoitteena on, että asiakkaalla on mahdollisimman matala kynnys asioida kanssamme. Meille on kunnia - asia että asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluumme.

Vastuullisuus

Etsimme aina tapoja tehdä asiat paremmin ja haluamme kantaa yhteiskuntavastuumme. Asianajotoimisto Luoti on Suomen ainoa asianajotoimisto, joka on myös yhteiskunnallinen yritys.

Asianajaja Elina Lahtinen on Suomen ainoa asianajaja, jolla on myös psykologin koulutus. Asianajaja Elina Lahtinen vastaa henkilökohtaisesti jokaisesta asiakassuhteesta ja toimeksiannosta. Asioita ei delegoida muiden lakimiesten tehtäväksi.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme hyvää asianajajatapaa. Asianajotoimisto Luoti on Suomen Asianajajaliiton jäsen.